Praktijk "In Goede Handen"Oudercursus

Een bevalling duurt maar ongeveer een etmaal, maar ouders ben je de rest van je leven!

Daarom is het best nuttig om je voor te bereiden op één van de grootste uitdagingen die je als partners zult tegenkomen: hoe kun je als team een veilige basis bieden aan je kinderen en het samen ook nog leuk blijven hebben?

Met OuderTeam.nu bereid je je samen voor op het ouderschap

De meeste a.s. ouders zijn volop bezig met het inrichten van de babykamer en het kopen van kleertjes en knuffels.

Ook de voorbereiding op de bevalling krijgt de nodige aandacht..En dan denk je misschien: “als we die bevalling maar achter de rug hebben, dan is het klaar”. Maar de bevalling duurt maar ongeveer één etmaal, terwijl het ouderschap de rest van je leven duurt. Hoe mooi zou het zijn om ook hieraan goed voorbereid te kunnen beginnen!

Ouderteam.nu is een educatief programma dat zich richt op de samenwerkingsrelatie en partnerrelatie tussen ouders.In 2016-17 ontwikkeld en op effectiviteit onderzocht door Hogeschool Leiden, waaraan ik in de eerste lichting cursusleidsters ook heb bijgedragen.

Het hele gezin profiteert

Van partnerschap naar ouderschap is een overgang die veel van jullie vraagt. Je relatie komt onder druk te staan o.a. door onzekerheid, minder tijd voor elkaar en spanning over de taakverdeling. Daarom is het nuttig om te investeren in elkaar, in het belang van jezelf én je kind(eren).Het Amerikaanse programma Family Foundation waarop Ouderteam.nu is gebaseerd, laat veelbelovende resultaten zien: het slaapgedrag en de sociale en emotionele ontwikkeling van kinderen verbetert en bij ouders verbetert het hun onderlinge relatie en welzijn. Ook ervaren moeders minder angst en depressie. Doordat de ouders beter samenwerken in de opvoeding is streng optreden minder nodig.

In Nederland zijn er nog weinig van dit soort effectieve programma’s beschikbaar.

Waar gaat de cursus over?

Het programma bestaat uit 4  bijeenkomsten van ca. 2 uur, waarvan 2  bijeenkomsten vóór en  2 ná de geboorte van de baby. Daartussen zijn er 4 online modules die je samen, op je eigen tijd, thuis volgt.

In de cursus ga je als ouders met elkaar in gesprek over wat er zal veranderen na de komst van de baby en hoe je je daarop kunnen voorbereiden, welke waarden julllie belangrijk vinden in de opvoeding en wat belangrijk is om te weten over veilige hechting en de ontwikkeling van baby’s.

Onderwerpen die o.a. aan bod komen zijn: communiceren en samenwerken als team, vertrouwen hebben in elkaar, omgaan met conflicten en tegenslag, ontspannen tijdens stressvolle situaties, quality time en het interpreteren van babytaal. In de online modules zijn er verschillende pagina’s om zelf in te vullen en daarna samen te vergelijken.

De groepsbijeenkomsten zijn ongeveer 1x in de 6 weken;  de data worden in overleg vastgesteld. Na je voorlopige aanmelding neem ik contact op om jullie verwachtingen te bespreken.

Meld je direct aan