Praktijk "In Goede Handen"Algemene Voorwaarden

  • Als je een afspraak wilt afzeggen, kun je dit tot 24 uur van te voren kosteloos doen. Bij niet of te laat annuleren kan ik de gereserveerde tijd in rekening brengen. Ik reken op je begrip hiervoor.
  • De behandel-/begeleidingstijd is inclusief tijd voor aan- en uitkleden en het maken van een nieuwe afspraak; als je een maximumtijd wilt aanhouden, geef dat dan aan het begin van de behandeling aan.
  • Je krijgt van mij een factuur, die je aan mij betaalt en daarna kunt declareren bij je verzekeraar Als je voor de behandelingen in Utrecht komt, kun je ter plekke pinnen..
  • Ik stuur de facturen via de beveilgde mailomgeving Zorgmail naar jouw mailadres; jij bent zelf verantwoordelijk voor de betaling ervan.
  • Fijn als je het bedrag van de facturen binnen 2 weken overmaakt op banknr. NL 02 ASNB 0942 9040 79 t.n.v. M.D. van Giezen te Houten o.v.v. het factuurnummer. Mocht het om de een of andere reden niet lukken om op tijd te betalen, neem dan even contact met me op.
  • Als je niet binnen die termijn hebt betaald, stuur ik je een herinnering. Het kan tenslotte gewoon aan je aandacht zijn ontsnapt. Je hebt dan weer een week de tijd om te reageren.
  • Als ik dan nog geen reactie van je heb gekregen, heb ik het recht de bijkomende kosten van de inning van dit bedrag bij je in rekening brengen; bovendien kan ik verdere behandelingen uitstellen totdat je de voorgaande rekeningen hebt betaald. Uiteraard hoop ik dat ik deze maatregelen niet hoef te nemen en dat we er op een prettiger manier uit kunnen komen, maar goede communicatie is daarvoor een belangrijke voorwaarde!
  • Als je niet instemt met deze voorwaarden, dien je dit vóór onze eerste afspraak kenbaar te maken; door op de eerste afspraak te komen stem je in met deze voorwaarden.