Praktijk "In Goede Handen"Klachtenregeling

Kwaliteit van zorg en klachtrecht Fysiotherapie
Als fysiotherapeut ben ik aangesloten bij het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie)
Ik sta ingeschreven in het BIG register (Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg) en in het CKR register (Centraal Kwaliteits Register). Deze registraties verplichten tot nascholing en garanderen daarmee de kwaliteit van mijn zorg. In mijn streven naar de hoogst mogelijke kwaliteit van zorg kies ik daarnaast voor extra bijscholingen en cursussen. Mocht je toch niet tevreden zijn, dan sta ik open voor een gesprek en zal samen met je aan een oplossing werken.
Ik ben aangesloten bij de klachtenregeling van het KNGF; deze staat hieronder beschreven.

Klacht over uw fysiotherapeut?
Hebt u een klacht over de behandeling van uw fysiotherapeut of bent u ontevreden over de manier waarop uw fysiotherapeut of zijn medewerker met u is omgegaan? Dan is het goed om dit kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie.
Waar kunt u met uw klacht terecht?
1. Ga in gesprek met uw fysiotherapeut
Ga allereerst het gesprek aan met uw fysiotherapeut of neem contact op met de praktijk waar uw fysiotherapeut werkt. Neem iemand mee die u vertrouwt als u het lastig vindt om dit alleen te doen, bijvoorbeeld uw partner, een familielid of iemand anders. Tips over hoe u zo’n gesprek kunt aanpakken, vindt u op bijvoorbeeld de website van patiëntenorganisatie zoals Zorgbelang.
Zorgbelang Nederland -0900 243 70 70 (€ 0,10 per minuut)
2. Dien een klacht in
Helpt het gesprek met uw fysiotherapeut niet, dan kunt u een klacht indienen volgens onderstaande mogelijkheden.
De behandeling van de klacht is gratis, uitgezonderd de (eventuele) kosten van bijstand als u bijvoorbeeld een advocaat inschakelt.
Welke mogelijkheid u kiest, hangt af van wat u wilt bereiken. Elke mogelijkheid heeft namelijk andere bevoegdheden om maatregelen te nemen. Ze zijn alle drie onafhankelijk en zeer zorgvuldig en gaan vertrouwelijk met uw klacht om.
Klachtenregeling Fysiotherapie
Kunt u niet in gesprek met uw fysiotherapeut of bent u niet tevreden met de geboden oplossing? Dan is er voor u een wettelijk goedgekeurde klachtenprocedure. De Klachtenregeling Fysiotherapie biedt u een onafhankelijke klachtenfunctionaris.
Hieronder vindt u een formulier om een klacht in te dienen. U kunt ook telefonisch contact opnemen met het verzoek om ondersteuning van klachtenfunctionaris te krijgen bij het indienen van een klacht.
Reglement klachtenregeling fysiotherapie
Meldformulier klachten

Wanneer u nadere vragen hebt of er niet uitkomt, is het mogelijk om de klachtenfunctionaris telefonisch te benaderen. Neem hiervoor contact op met KNGF Ledenvoorlichting via 033-467 29 29. (Ma t/m vr 8.30 – 17.00 uur).
De onafhankelijke klachtenfunctionaris bekijkt uw klacht, geeft advies over het indienen van een klacht, helpt bij het formuleren ervan en geeft advies bij het zoeken naar een oplossing. U krijgt binnen twee weken een reactie van het secretariaat of de klachtenfunctionaris op uw ingediende klacht.
Contactgegevens:
Secretariaat Klachtenregeling Fysiotherapie
Postbus 2483800 AE AmersfoortTel: 033 – 467 29 00 (u wordt doorverbonden)
Email: klachtenregeling@kngf.nl

Geschillencommissie Fysiotherapie
Bent u niet tevreden over de geboden oplossing of over de klachtafhandeling door de fysiotherapeut? Dan kunt u terecht bij de Geschillencommissie Fysiotherapie. Deze commissie geeft een bindend advies, zowel voor de fysiotherapeut als voor u. Wordt er een schadevergoeding gevraagd, dan kan deze in bepaalde gevallen worden toegekend.
Wilt u een oordeel van de geschillencommissie? Dan betaalt u 50 euro als griffierecht. Als u ook een schadevergoeding eist, dan betaalt u 100 euro. Deze kosten moet u betalen, ongeacht of u in het gelijk wordt gesteld. In uitzonderlijke gevallen kan de commissie de verplichting tot een bijdrage kwijtschelden. Een geschil kunt u indienen met behulp van het onderstaand formulier.
Meldformulier geschillen
Reglement geschillencommissie fysiotherapie
Contactgegevens:
Geschillencommissie Fysiotherapie
t.a.v. SecretarisPostbus 2483800 AE AmersfoortTel: 033 – 467 29 00 (u wordt doorverbonden)
Email: geschillencommissie@kngf.nl

Regionaal Tuchtcollege van de overheid
Vindt u dat de fysiotherapeut een waarschuwing moet krijgen of, in het uiterste geval, zijn vak niet langer mag uitoefenen? Klachten over uw behandeling of bejegening door een fysiotherapeut kunt u indienen bij één van de vijf Regionale Tuchtcolleges van de overheid.
Als het Regionaal Tuchtcollege het eens is met uw klacht, kan de fysiotherapeut worden berispt en in het uiterste geval mag hij zichzelf geen fysiotherapeut meer noemen. Als u wilt, kunt u een advocaat inschakelen die u vertegenwoordigt.

Contactgegevens:
De Regionale Tuchtcolleges zijn gevestigd in Groningen, Zwolle, Amsterdam, Den Haag en Eindhoven.
Voor uitgebreide informatie over de procedures en formulieren voor het indienen van een klacht kunt u contact opnemen met de Regionale Tuchtcolleges. Op www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl vindt u de contactgegevens.

Goed om te weten
• U kunt schriftelijk een klacht indienen met behulp van formulieren op deze pagina.
• U kunt een klacht indienen voor uzelf of voor uw kind (tot 16 jaar).
• Anoniem een klacht indienen is niet mogelijk.
• Omschrijf uw klacht zo duidelijk mogelijk en vermeld uw eigen naam en adres. Vergeet ook niet de naam en het praktijk- of privéadres van de fysiotherapeut in de brief te zetten.
Naarmate de maatregelen van een instantie strenger worden, neemt de klachtenprocedure meer tijd in beslag. Over het algemeen verloopt de klachtenprocedure bij de Klachtenregeling Fysiotherapie het vlotst. De klachtenprocedure bij het Regionaal Tuchtcollege of de Geschillencommissie Fysiotherapie duurt vaak langer en verloopt formeler.
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen over hoe u het beste uw klacht kunt indienen en bij welke instantie? Neem dan contact op met het KNGF via 033- 467 29 29.

Tuchtrecht door de Commissie van Toezicht Fysiotherapie
Fysiotherapeuten die lid zijn van het KNGF of geregistreerd zijn in het Centraal Kwaliteitsregister (CKR) zijn onderworpen aan het Reglement Tuchtrechtspraak KNGF. Een collega, een patiënt of een andere belanghebbende kan een klacht over het handelen en nalaten van de fysiotherapeut indienen bij de Commissie van Toezicht Fysiotherapie. Het handelen van de fysiotherapeut wordt getoetst aan de Gedragsregels voor de fysiotherapeut. Bijvoorbeeld wanneer het handelen nalatig is, het vertrouwen in de fysiotherapie ondermijnt, strijdig is met de waardigheid of de belangen van de fysiotherapie of oncollegiaal is. De Commissie kan bij een gegronde klacht een maatregel opleggen die de beroepsuitoefening kan raken. Zo draagt het tuchtrecht bij aan de kwaliteit van de beroepsuitoefening fysiotherapie.
Reglement Tuchtrechtspraak KNGF
Een klacht kan worden ingediend bij:
Commissie van Toezicht Fysiotherapie
t.a.v. de secretaris
Postbus 248
3800 AE Amersfoort