Praktijk "In Goede Handen"Privacybeleid

Praktijk “In Goede Handen” gevestigd te Houten, Heemcamp 35, 3992 SH, met nevenvestiging te Utrecht, Merelstraat 21, 3514 CM, in de persoon van Monique (M.D.) van Giezen (ZZP), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Praktijk “In Goede Handen”
Monique van Giezen
Heemcamp 35
3992 SH Houten
+32611427758
moniquevangiezen@gmail.com
https://www.praktijkingoedehanden.nl

Persoonsgegevens die ik verwerk:

Praktijk “In Goede Handen” verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn  diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de gegevens die ik verwerk.

 • Algemene persoonsgegevens:
 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres
 • Zorgverzekeringsmaatschappij en verzekeringsnummer
 • Bijzondere persoonsgegevens
 • Leefsituatie
 • Gegevens m.b.t.  je gezondheidstoestand

De grondslag en het doel van de verwerking van je gegevens is:

 • Wat betreft je algemene persoonsgegevens:
 • Om contact met je te kunnen opnemen over de uitvoering van onze overeenkomst
 • Voor het afhandelen van je betaling, en om je de mogelijkheid te geven deze te declareren bij je zorgverzekeraar
 • Wat betreft je bijzondere persoonsgegevens:
 • Om te documenteren hoe de beginsituatie en het verloop van de behandeling/begeleiding is
 • Om hierover overleg te kunnen hebben met jouw andere behandelaars; hiervoor zal ik altijd eerst jouw toestemming vragen
 • Als ik daar wettelijk toe verplicht ben

Wijze van bewaren en bewaartermijnen

Jouw persoonsgegevens worden verzameld via mailcontact, het contactformulier op de website www.praktijkingoedehanden.nl en via persoonlijk contact, en bewaard op een laptop met wachtwoordbeveiliging, waarvan alleen ik gebruik maak.

Praktijk “In Goede Handen” bewaart jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens verzameld worden.

Die bewaartermijnen zijn:

 • Na afloop van het behandel-/begeleidingstraject verwijder ik de gegevens m.b.t. tot dit behandel-/begeleidingstraject van mijn laptop
 • Na afhandeling van de betalingen verwijder ik deze van mijn laptop
 • Wettelijk ben ik verplicht mijn financiële administratie 7 jaar te bewaren. Hierin zijn de volgende persoonsgegevens verwerkt:
  • adresgegevens
  • geboortedatum
  • zorgverzekeringsmaatschappij en verzekeringsnummer

Deze gegevens worden opgeslagen op een externe harde schijf en in mijn kluis bewaard.

Na het verstrijken van de wettelijke bewaartermijn verwijder ik de gegevens van de externe harde schijf.

 • Volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst ben ik verplicht de gegevens over de behandeling (fysiotherapie of craniosacraal therapie) 20 jaar te bewaren. Hierin zijn behalve de bovenstaande ook de volgende gegevens verwerkt:
  • Gegevens over de beginsituatie en het verloop van jouw gezondheidstoestand zoals door jou vermeld op je intakeformulier en door mij aangevuld tijdens het verloop van de behandelperiode

Deze gegevens worden opgeslagen op een externe harde schijf en in mijn kluis bewaard.

Na het verstrijken van de wettelijke bewaartermijn verwijder ik de gegevens van de externe harde schijf.

Het gebruik van cookies op de website

Op de website www.praktijkingoedehanden.nl worden cookies gebruikt van wix.com en Google Analytics. Dit zijn kleine databestandjes die opgeslagen worden op de browser van de websitebezoeker, om de bewegingen en acties op de website te volgen.

Ze worden op mijn website alleen gebruikt om de website te beveiligen en te verbeteren.

Voor meer informatie over het gebruik van gegevens door Google Analytics zie www.google.com/intl/nl/policies/privacy/partners/

Praktijk “In Goede Handen” gebruikt jouw gegevens NIET voor:

 • besluitvorming op basis van computerprogramma’s of –systemen die jouw gegevens geautomatiseerd verwerken
 • verkoop aan derden
 • het op een andere manier beschikbaar stellen aan derden, tenzij
  • dit gebeurt in het belang van de uitvoering van de overeenkomst die ik met jou heb; daarvoor zal ik altijd eerst jouw toestemming vragen
  • hiervoor een verzoek wordt gedaan door een andere partij, met overlegging van een door jou ondertekend toestemmingsformulier
  • ik hiertoe wettelijk verplicht ben

Gegevens inzien, corrigeren en verwijderen:

Je hebt het recht je persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen.

Ook heb je het recht om je toestemming tot gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen verwerking van je persoonsgegevens door Praktijk “In Goede Handen”.

Daarnaast heb je recht op de overdracht van jouw gegevens aan jou of aan een door jou aangewezen partij. Dit alles voor zover de wetgeving dat toelaat.

Een verzoek voor één van deze zaken kun je doen door een mail te sturen aan moniquevangiezen@gmail.com . Om er zeker van te zijn dat dit verzoek van jou afkomstig is, moet je hierbij een kopie van je identiteitsbewijs  meesturen. Maak op deze kopie je foto, BSN, ID-nummer en MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het identiteitsbewijs) onleesbaar ter bescherming van je privacy.

Daarna zal ik binnen 4 weken reageren.

Tot slot

Ik neem de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus. Daarom neem ik passende maatregelen om diefstal, misbruik, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking of ongeoorloofde wijziging te voorkomen. Mocht je toch het idee hebben dat er sprake is van één van deze situaties neem dan contact met me op via moniquevangiezen@gmail.com.

Ik zal dit privacybeleid blijven controleren en zo nodig aanpassen, dus ik raad je aan het regelmatig opnieuw te bekijken.

Ik wil je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dat kan via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons